Türkçe +mUr ekiyle yapılan kelimeler

Yağmur ve çamur sözcüklerinde görülen ekin niteliği açık değildir. ETü kömür sözcüğü de buraya ait olsa gerekir.

Eski Türkçe

çamur, kömür, yağmur