Türkçe +lAn ekiyle yapılan kelimeler

Vahşi hayvan isimleri üretir. Çince lon “ejderha” sözcüğü ile ilgili olabileceği ileri sürülmüştür.

Eski Türkçe

kaplan, sırtlan