Türkçe +kI ekiyle yapılan kelimeler

Zarftan sıfat üreten +ki eki, günümüzün aksine ETü ve erken TTü ses uyumuna tabidir. Eski sıfatının bu ekle inşa edilmiş olması mümkün görünüyor.

Eski Türkçe

eski, hangi

Türkiye Türkçesi

öteki