Türkçe +kA ekiyle yapılan kelimeler

ETü adın yönelme hali (+e hali, dativ) ekidir. Az sayıda örnekte yapım eki işlevi kazanmıştır.

Eski Türkçe

arka, başka

Türkiye Türkçesi

aşağı