Türkçe +dA- ekiyle yapılan kelimeler

ETü addan fiil üretir. Benzer işlevli +(g)A-, +lA- ve +sA- eklerinden çok daha ender görülür. TTü işlek değildir. * YTü sapta- fiilinin yapısı muammadır.

Eski Türkçe

aldan-, bağdaş, irdele-, iste-

Yeni Türkçe

sapta-