Türkçe +Uk ekiyle yapılan kelimeler

Eş anlamlı olan +Ig ile beraber Etü en yaygın partisip ekidir. +(g)A- ekli tematik fiillerde ünlüsünü kaybederek +(g)Ak biçimini alır. –n ve –r veya ünlü ile sonlanan fiillerde ünlüsünü kaybeder (erk, bark, sık, sak, yok). ETü çoğu Oğuz lehçesine ait birkaç örnekte +Ik görülür. Ayrıca birkaç örnekte +gUk kullanılmıştır.TTü 17. yy’dan itibaren küçük ünlü uyumu gereğince +Ik/+Uk biçimini alır. Halen üretken bir ek olduğundan çoğu türevler gösterilmedi.