Türkçe +Ir- ekiyle yapılan kelimeler

ETü az sayıda fiilde görülen bu yapı biriminin işlevi açık değildir. +Il- fiil yapım ekinin varyant biçimi olduğu düşünülebilir.

Eski Türkçe

ayır-, eğir-, eski-, köpür-