Türkçe +In- ekiyle yapılan kelimeler

Geçişli ve geçişsiz fiillerden dönüşlü (reflexive) fiil yapar. TTü sonseste –l içeren fiillere edilgenlik işlevi verir. TTü az sayıda türevde sıfat veya isimden fiil yapar (düşün-, incin-,%i yutkun-). Halen aktif bir yapım eki olduğu için bazı türevler gösterilmedi.