Türkçe +Ik ekiyle yapılan kelimeler

ETü birkaç örnekte görülen küçültme ekidir. +Ak küçültme ekinin fonetik bir varyantı olsa gerekir.

Eski Türkçe

kabuk, kavuk, kirpik, topuk