Türkçe +Iş ekiyle yapılan kelimeler

ETü ve TTü fiillerden eylem adı yapar. Geçişli fiillerden nesne, geçişsiz fiillerin özne adı yapar.ETü türevlerde sesli-egemendir, yani ünlü ile sonlanan köklerde /I/ ünlüsünü çoğu zaman korur (alka- > alkış, karga- > kargış). OTWF-I.262. Buna karşılık TTü türevlerde (savaş, güreş, bağdaş, uğraş) tema korunmuştur.