Türkçe +An2 ekiyle yapılan kelimeler

ETü arkaik çoğul ekidir. ETü öncesi dönemde işlekliğini yitirdiği anlaşılıyor. ETü çok sayıda örnekten üçü günümüze gelmiştir.

Eski Türkçe

budun, eren, oğlan