Türkçe +Ak ekiyle yapılan kelimeler

ETü ad ve sıfat küçültme ekidir. Farsça küçültme eki +ak ile eş sesli olup, bazı örneklerde etkileşim yönü muğlaktır. TTü erken dönemden sonra üretken değildir. YTü birkaç örnekte canlandırılmıştır..