Türkçe +(g)ArU ekiyle yapılan kelimeler

ETü sıfatlardan yön zarfı inşa eder. +rU ekli örneklerde hece düşmesi barizdir. TTü /g/ sesi düşer ve son ünlü daralır.