Türkçe +(g)Ar- ekiyle yapılan kelimeler

ETü renk adlarından geçişsiz fiil üretir (ağar-, sarğar-, kızğar-, köger-). Diğer adlardan geçişli fiil üretir (başğar-, kutğar-,  oŋar-, suvğar-).

Eski Türkçe

başar-, göğer-, gönder-, kabar-, kurtar-, onar-, suvar-, ürper-, yalvar-

Türkiye Türkçesi

ever-, sırtar-

Yeni Türkçe

öner-