Türkçe +(A)mAk ekiyle yapılan kelimeler

Masdar eki olan +mAk’tan bağımsız partisip ekidir. Belki +mAlIk şeklinde analiz edilebilir (yemek < yemelik, barmak < barmalık).ETü fiilden araç ve yiyecek adları üretir. TTü kullanım alanı daha eklektiktir. TTü +AmAk biçimi muhtemelen aynı ekin varyantıdır.