zurna

zuhur

Ar ẓuhūr ظُهُور z [#ẓhr fuˁūl msd.] 1. belirme, görünme, 2. görüntü, parıltı, gösteriş Ar ẓahara ظَهَرَ zışıdı, parladı, belirdi

zula

Yun zúla ζούλα z1. tabaka haline getirilmiş esrar, 2. kaçak (mal), gizli (yer) Yun zuló ζουλώ zsıkmak, ezmek, bastırmak

zulmet

Ar ẓulma(t)/ẓulūma(t) ظُلْمَة z [#ẓlm fuˁla(t) mr.] karanlık Ar ẓalima ظَلِمَ zhava karardı

zulüm

Ar ẓulm ظلم z [#ẓlm fuˁl msd.] a.a. Ar ẓalama ظَلَمَ zzulmetti ≈ Ar ẓalima ظَلِمَ zkarardı (≈ Akad ṣulmu siyah ≈ Akad ṣalāmu karanlık olma )

zum

İng zoom (uçak) pike yapma, (kamera) ani yaklaşma İng zoom çizgi romanlada uçak sesi

zurna

[ Codex Cumanicus, 1303]
caramella [calamella, kamışçık] - Fa & Tr: surna, suruna [ Meninski, Thesaurus, 1680]
Zurnā زرنا: Lituus, vul. pro surnā سرنا

Fa sūrnāy/surnā سورناى/سرنا zbir üflemeli çalgı, zurna

Not: Farsça kaynaklarda daima sūr+nāy "düğün düdüğü" şeklinde analiz edilir. Ancak Luwi hiyeroglif yazısında bulunan zurni(ya)- "bir üfleme çalgı, boynuz" ve EYu sûrinks (a.a.) biçimleri, sözcüğün eski bir Yakındoğu dilinden kalıntı olabileceğini düşündürür. Gürcüce, Ermenice, Yunanca ve diğer Balkan dillerinde Farsça veya Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: davul zurna, zilzurna, zurnazen


02.03.2019
zü+

Ar ḏū ذو z [#ḏw] sahip, malik

zübde

Ar zubda(t) زُبدة z [#zbd fuˁla(t) mr.] 1. sütün kaymağı, tereyağı, 2. öz, hülasa Ar zabada زَبَدَ zyayık çalkaladı

zücaciye

Ar zucāc زجاج z [#zcc] cam +īya(t)1 Aram zagāg זַגָג z [#zgg] camcı ≈ Aram zgūgīthā זְגוּגִיתָא zcam

züğürt

Erm tsaxort ձախորդ zbedbaht, şom Erm tsax ձախ zsol, aykırı (Kaynak: Epr 3.142)

zühal

Ar zuḥāl زحال z [#zḥl fuˁāl ] Satürn gezegeni Ar zaḥala زحل zgeri durdu, uzaklaştı