zuhur

zooloji

Fr zoologie hayvanbilim YLat zoologia (İlk kullanım: 1649 Johannes Schröder, Alm. tabip ve doğabilimci.)

zor

Fa/OFa zūr/zōr زور zgüç, şiddet, kuvvet, zahmet ≈ Ave zāwar- a.a. ≈ Sans śūra शूर zgüçlü, kuvvetli, yiğit

zoraki

Yun zoráki ζοράκι z [küç.] biraz zor TTü zor

zorba

Fa zōrbāz زورباز zgüç gösterisi yapan, pehlivan

zorunlu

YTü zorun mecburen +lI(g) TTü zor +(I)n

zuhur

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ḳazā ve ḳader taḳdīr-i rabbānīden gelür ve dokuz felekden geçer ve ˁālem-i ẓuhūra [görünür dünyaya] kavuşur [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Bu oğlan ẓuhūr édeli Dirse Hanuŋ nazarı bize eksük oldu.

Ar ẓuhūr ظُهُور z [#ẓhr fuˁūl msd.] 1. belirme, görünme, 2. görüntü, parıltı, gösteriş Ar ẓahara ظَهَرَ zışıdı, parladı, belirdi

Not: Aynı nihai kökten Ar zahara زهر "parladı, ışıdı".

Benzer sözcükler: zuhurat


06.04.2019
zula

Yun zúla ζούλα z1. tabaka haline getirilmiş esrar, 2. kaçak (mal), gizli (yer) Yun zuló ζουλώ zsıkmak, ezmek, bastırmak

zulmet

Ar ẓulma(t)/ẓulūma(t) ظُلْمَة z [#ẓlm fuˁla(t) mr.] karanlık Ar ẓalima ظَلِمَ zhava karardı

zulüm

Ar ẓulm ظلم z [#ẓlm fuˁl msd.] a.a. Ar ẓalama ظَلَمَ zzulmetti ≈ Ar ẓalima ظَلِمَ zkarardı (≈ Akad ṣulmu siyah ≈ Akad ṣalāmu karanlık olma )

zum

İng zoom (uçak) pike yapma, (kamera) ani yaklaşma İng zoom çizgi romanlada uçak sesi

zurna

Fa sūrnāy/surnā سورناى/سرنا zbir üflemeli çalgı, zurna