zorba

zonk

onom baş ağrısı sesi

zonta

~? Yun zónto ζώντο zcanlı varlık, hayvan EYun záō ζάω zyaşamak

zooloji

Fr zoologie hayvanbilim YLat zoologia (İlk kullanım: 1649 Johannes Schröder, Alm. tabip ve doğabilimci.)

zor

Fa/OFa zūr/zōr زور zgüç, şiddet, kuvvet, zahmet ≈ Ave zāwar- a.a. ≈ Sans śūra शूर zgüçlü, kuvvetli, yiğit

zoraki

Yun zoráki ζοράκι z [küç.] biraz zor TTü zor

zorba

zorbāz [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bir ṣāḥib-i dil [cesur kişi] bir zor-bāzı gördi [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
top gülleleriyle hānedānlarımızı berbād etdirüp bu kadar ādem kılıçdan geçmesine sebeb bu zorbā ve eşḳıyālardır [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
zor-bāz: Cabir, kuvvetli canbaz; zorbā.

Fa zōrbāz زورباز zgüç gösterisi yapan, pehlivan

 zor, +baz

Not: Eğer zorbāz varyantı ise, /z/ sesinin kaybı tatmin edici bir şekilde açıklanamamıştır.

Benzer sözcükler: zorbalaşmak, zorbalık


23.09.2017
zorunlu

YTü zorun mecburen +lI(g) TTü zor +(I)n

zuhur

Ar ẓuhūr ظُهُور z [#ẓhr fuˁūl msd.] 1. belirme, görünme, 2. görüntü, parıltı, gösteriş Ar ẓahara ظَهَرَ zışıdı, parladı, belirdi

zula

Yun zúla ζούλα z1. tabaka haline getirilmiş esrar, 2. kaçak (mal), gizli (yer) Yun zuló ζουλώ zsıkmak, ezmek, bastırmak

zulmet

Ar ẓulma(t)/ẓulūma(t) ظُلْمَة z [#ẓlm fuˁla(t) mr.] karanlık Ar ẓalima ظَلِمَ zhava karardı

zulüm

Ar ẓulm ظلم z [#ẓlm fuˁl msd.] a.a. Ar ẓalama ظَلَمَ zzulmetti ≈ Ar ẓalima ظَلِمَ zkarardı (≈ Akad ṣulmu siyah ≈ Akad ṣalāmu karanlık olma )