zooloji

zombi

Fransızca ve İngilizce zombie "vudu inancında yaşayan ölülere verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Haiti Kriyolünde aynı anlama gelen zonbi sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Angola dillerinden Kimbundu dilinde nzumbe sözcüğünden alıntıdır.

zon

Fransızca zone "bölge, iklim kuşağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince zona "kuşak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen zōnē ζώνη z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *i̯ōs-nā biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *i̯eh₃s- (*i̯ōs-) "kuşanmak" kökünden türetilmiştir.

zona

Yeni Latince zona "sinir uçlarının bir kuşak halinde iltihaplanmasıyla oluşan hastalık, herpes zoster" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince zona "1. kuşak, 2. sinir uçlarının bir kuşak halinde iltihaplanmasıyla oluşan hastalık, herpes zoster" sözcüğünden alıntıdır.

zonk

"baş ağrısı sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

zonta

Yeni Yunanca zónto ζώντο z "canlı varlık, hayvan" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca záō ζάω z "yaşamak" fiilinden türetilmiştir.

zooloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Meselâ bir coğrafya, bir tabakatülarz, bir zooloji ilah. müessesesi.

Köken

Fransızca zoologie "hayvanbilim" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için zo(o)+, +log maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

zoolog


26.11.2014
zor

Farsça ve Orta Farsça zūr veya zōr زور z "güç, şiddet, kuvvet, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zāwar- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe śūra शूर z "güçlü, kuvvetli, yiğit" sözcüğü ile eş kökenlidir.

zoraki

Yeni Yunanca zoráki ζοράκι z "biraz zor" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Türkiye Türkçesi zor sözcüğünün küçültme halidir.

zorba

Farsça zōrbāz زورباز z "güç gösterisi yapan, pehlivan" sözcüğünden alıntıdır.

zorunlu

Yeni Türkçe zorun "mecburen" sözcüğünden Yeni Türkçe +lI(g) ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi zor sözcüğünden Yeni Türkçe +(I)n ekiyle türetilmiştir.

zuhur

Arapça ẓhr kökünden gelen ẓuhūr ظُهُور z "1. belirme, görünme, 2. görüntü, parıltı, gösteriş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظَهَرَ z "ışıdı, parladı, belirdi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.