zona

zodyak

Fransızca zodiaque "12 hayvan şeklinde tasvir edilen burçlar kuşağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen zoidiakós ζῳδιακός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca zoîon veya zôon ζῳον/ζῶον z "hayvan" ve Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü" sözcüklerinin bileşiğidir.

zoka

Yeni Yunanca zóka ζόκα z "balık şeklinde kurşunlu büyük olta iğnesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Venedikçe sóga "ip" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §605)

zom

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca zomós ζωμός z "usare, sıkılarak çıkarılan meyve suyu, et suyu, çorba" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

zombi

Fransızca ve İngilizce zombie "vudu inancında yaşayan ölülere verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Haiti Kriyolünde aynı anlama gelen zonbi sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Angola dillerinden Kimbundu dilinde nzumbe sözcüğünden alıntıdır.

zon

Fransızca zone "bölge, iklim kuşağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince zona "kuşak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen zōnē ζώνη z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *i̯ōs-nā biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *i̯eh₃s- (*i̯ōs-) "kuşanmak" kökünden türetilmiştir.

zona
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1955]
İşte Zona dediğimiz hastalık, bu hissi sinirlerin omur iliğe girmeden evvel meydana getirdiği düğümlerden bir kısmının iltihaplanmasıdır.

Köken

Yeni Latince zona "sinir uçlarının bir kuşak halinde iltihaplanmasıyla oluşan hastalık, herpes zoster" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince zona "1. kuşak, 2. sinir uçlarının bir kuşak halinde iltihaplanmasıyla oluşan hastalık, herpes zoster" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için zon maddesine bakınız.

Ek açıklama

Hastalığın İngilizce adı shingles, Latince cingulus "kuşak" sözcüğünden gelir. Bilimsel adında kullanılan Eski Yunanca zōstēr keza "kuşak" demektir.


10.12.2015
zonk

"baş ağrısı sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

zonta

Yeni Yunanca zónto ζώντο z "canlı varlık, hayvan" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca záō ζάω z "yaşamak" fiilinden türetilmiştir.

zooloji

Fransızca zoologie "hayvanbilim" sözcüğünden alıntıdır.

zor

Farsça ve Orta Farsça zūr veya zōr زور z "güç, şiddet, kuvvet, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zāwar- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe śūra शूर z "güçlü, kuvvetli, yiğit" sözcüğü ile eş kökenlidir.

zoraki

Yeni Yunanca zoráki ζοράκι z "biraz zor" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Türkiye Türkçesi zor sözcüğünün küçültme halidir.