zirve

zir

Fa zīr زير zaşağı, alt << Fa *az īr alttan OFa ēr a.a. ≈ Ave aḏairi a.a. ≈ Sans ādhara आधर za.a.

zira

Fa zīrā زيرا zçünkü, şundan ötürü Fa zīr زير zalt

ziraat

Ar zirāˁa(t) زراعة z [#zrˁ fiˁāla(t) msd.] 1. ekin ekme, tohum saçma, 2. çiftçilik Ar zaraˁa زرع zekin ekti, tohum attı

zirkon

Fr zircon kızıl renkte bir süs taşı Alm Zirkon a.a. (İlk kullanım: 1789 Martin Heinrich Klaproth, Alm. kimyacı.) Ar zarḳūn زرقون z1. parlak kırmızı renk, 2. bu renkte bir süs taşı Fa āzargūn آزرگون z1. ateş rengi, 2. şakayık çiçeği, parlak kırmızı renk § Fa āzar آزر zateş Fa gūn گون zrenk (≈ Aram zarag/zargon זַרְגוּן zşakayık çiçeği, şakayık rengi )

ziruh

Ar ḏī rūḥ ruh sahibi, ruhu olan canlı

zirve

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
şems-i semā geh ẕirveden ḥazīze, geh ḥazīzden ẕirveye çıkar [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ẕirvet & ẕürvet: Summitas gibbi camelini [deve hörgücünün tepesi], vertex, culmen, fastigium montis [dağ doruğu] zirve toplantısı "[İng summit conference] liderler toplantısı" [ Milliyet - gazete, 1958]
Amerikan idarecileri Birleşmiş Milletler dahilinde bile böyle bir zirve toplantısı yapılmasına taraftar değillerdi.

Ar ḏirwa(t) ذروة z [#ḏrw fiˁla(t) mr.] her şeyin üst ve yüksek kısmı, özellikle deve hörgücü <? Ar ḏarā ذرا zsaçtı, yele savurdu

 ziraat

Not: Arapça sözcüğün etimolojisi muğlaktır; "dağ doruğu" anlamı ikincildir. • İng summit conference "zirve toplantısı" deyimi ilk kez 1955'te Amerikan-Sovyet liderler buluşması münasebetiyle kullanılmıştır.

Benzer sözcükler: zirve toplantısı, zirve yapmak


20.03.2020
zirzop

?

zişan

Ar ḏū şāˀn ذو شأن zşanlı, ün sahibi § Ar ḏū ذو zsahip Ar şāˀn شأن zün

ziya1

Ar ḍiyāˀ ضياء z [#ḍwA fiˁāl ] ışık, ışın Ar ḍāˀa ضَاعَ zışıdı, parladı

ziya2

Ar ḍiyāˁ ضِيَاع z [#ḍyˁ fiˁāl msd.] kaybolma, telef ve heder olma Ar ḍāˁa ضَاعَ zkayboldu, zayi oldu

ziyade

Ar ziyāda(t) زيادة z [#zyd fiˁāla(t) msd.] 1. artış, çokluk [isim], 2. artık, çok [sıfat] Ar zāda زاد zarttı, çoğaldı