zirkon

zinde

Fa zinda زنده zcanlı, diri << OFa zīvandak a.a. OFa zīvistan yaşamak, canlı olmak +anda << HAvr *gʷi-wo- HAvr *gʷeiə-1 canlı olmak, yaşamak

zinhar

Fa zinhār/zinahār زنهار zaman! sakın! (ünlem) § Fa az [bileşik adlarda] den (edat) Fa nahār نهار zkorku, vehim, bela, sakınacak şey

zir

Fa zīr زير zaşağı, alt << Fa *az īr alttan OFa ēr a.a. ≈ Ave aḏairi a.a. ≈ Sans ādhara आधर za.a.

zira

Fa zīrā زيرا zçünkü, şundan ötürü Fa zīr زير zalt

ziraat

Ar zirāˁa(t) زراعة z [#zrˁ fiˁāla(t) msd.] 1. ekin ekme, tohum saçma, 2. çiftçilik Ar zaraˁa زرع zekin ekti, tohum attı

zirkon

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
Zirconium [Fr.]: zirkonyum [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Zircon [Fr.]: zirkon, yani silisit-i zirkonyum. (...) Zirconium: zirkonyum, cism-i basit-i madenî.

Fr zircon kızıl renkte bir süs taşı Alm Zirkon a.a. (İlk kullanım: 1789 Martin Heinrich Klaproth, Alm. kimyacı.) Ar zarḳūn زرقون z1. parlak kırmızı renk, 2.bu renkte bir süs taşı? Fa āzargūn آزرگون z1. ateş rengi, 2. şakayık çiçeği, parlak kırmızı renk § Fa āzar آزر zateş Fa gūn گون zrenk (≈ Aram zarag/zargon זַרְגוּן zşakayık çiçeği, şakayık rengi )

Not: Seylan kökenli süs taşı batı dillerinde ilk kez Klaproth tarafından tanımlanmış ve adlandırılmıştır. Seylan'da mücevher çıkarımı ve ticareti Arap kökenli Müslümanların denetimindeydi.

Benzer sözcükler: zirkonyum


13.01.2018
ziruh

Ar ḏī rūḥ ruh sahibi, ruhu olan canlı

zirve

Ar ḏirwa(t) ذروة z [#ḏrw fiˁla(t) mr.] her şeyin üst ve yüksek kısmı, özellikle deve hörgücü <? Ar ḏarā ذرا zsaçtı, yele savurdu

zirzop

?

zişan

Ar ḏū şāˀn ذو شأن zşanlı, ün sahibi § Ar ḏū ذو zsahip Ar şāˀn شأن zün

ziya1

Ar ḍiyāˀ ضياء z [#ḍwA fiˁāl ] ışık, ışın Ar ḍāˀa ضَاعَ zışıdı, parladı