zilyon

zil

Farsça zīr زير z "1. alt, aşağı, 2. müzikte tiz ses, bir çalgı grubunda en yüksek perdeli alet, soprano" sözcüğünden alıntıdır.

zilhicce

Arapça ḏū'l-ḥicca(t) ذوالحجّة z "«haccın sahibi», Arap aylarının sonuncusu, Hac ayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacc "hac" sözcüğünden türetilmiştir.

zilkade

Arapça ḏū'l-ḳaˁda(t) ذو القعدة z "«barışın sahibi», Arap aylarının on birincisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳˁd kökünden gelen ḳaˁda(t) قعدة z "1. oturma, mabat, 2. akın ve gazadan geri durma, ateşkes" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḳaˁada "oturdu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

zillet

Arapça ḏll kökünden gelen ḏilla(t) ذلّة z "düşkünlük, aşağılanma, zül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏalla ذَلَّ z "düşkün idi, aşağılandı" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

zilyet

Arapça ḏī'l-yadd ذى اليدّ z "elinde tutan, İslam hukukunda bir malın tasarrufuna fiilen sahip olan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏī ذى z "sahip" ve Arapça al-yadd اليدّ z "el" sözcüklerinin bileşiğidir.

zilyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2001]
zilyon: mübalağa ederken kullanılabilecek güzel bir sıfat. örnek: bugün zilyon tane işim var, kafamı bile kaşıyamiyom

Köken

İngilizce zillion "çok büyük belirsiz sayı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce million sözcüğünden türetilmiştir.

Ek açıklama

İngilizce sözcük 1944'ten itibaren kaydedilmiştir (OED).

Benzer sözcükler

zibilyon, zilyoner


06.02.2018
zimmet

Arapça ḏmm kökünden gelen ḏimma(t) ذِمّة z "1. borç sözleşmesi, özellikle bir aşiretin koruması altına girme sözleşmesi, 2. kefalet, sorumluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏamma ذمّ z "kınadı, ayıpladı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

zimmi

Arapça ḏimmī ذمّى z "1. birinin zimmeti veya himayesi altında olan, bir aşiretin korumasına sığınan, 2. İslam hukukuna tabi gayrımüslim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏmm kökünden gelen ḏimma(t) ذمّة z "garanti, kefalet" sözcüğünün nisbet halidir.

zina

Arapça zny kökünden gelen zināˀ زناء z "gayrimeşru cinsel ilişkiye giren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice zny kökünden gelen zənā זְנָא z "zina etti, gayrımeşru ilişkiye girdi" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük İbranice zny kökünden gelen aynı anlama gelen zānāh וָנָה z fiili ile eş kökenlidir.

zincifre

Arapça ve Farsça zancafr veya zincifr زنجفر z "kızıl renkli bir mineral ve bundan elde edilen boya, civa sülfit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zngūprā veya sūngprā זנגופרא/סונגפרא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde bir sözcükten alıntıdır.

zincir

Farsça zancir veya zincīr زنجير z "zincir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen zangīl sözcüğünden evrilmiştir.