zevahir

zerk

Arapça zrḳ kökünden gelen zarḳ زرق z "... mızrak saplama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaraḳa زرق z "1. azrak gözlü idi, gözünü belertti, kör idi, 2. mızrak sapladı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

zero

Fransızca ve İngilizce zero "sıfır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen zefiro veya zero sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen zephirum sözcüğü ile eş kökenlidir. Geç Latince sözcük Arapça aynı anlama gelen ṣifr sözcüğünden alıntıdır.

zerre

Arapça ḏrr kökünden gelen ḏarra(t) ذَرّة z "karınca, tohum, partikül, felsefede atom" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏarra ذَرَّ z "saçtı, özellikle tohum saçtı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

zerrin

Farsça ve Orta Farsça zarrīn زرّين z "altın gibi, altından yapılmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zarənaēna- sözcüğü ile eş kökenlidir.

zerzevat

Farsça sabzī سبزى z "sebze" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir.

zevahir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
zavāhir: Exteriora.

Köken

Arapça ẓhr kökünden gelen ẓawāhir ظواهر z "görünen şeyler, görüntüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓāhira(t) ظاهرة z "görünen şey" sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için zahir maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

zevahiri kurtarmak


20.08.2015
zeval

Arapça zwl kökünden gelen zawāl زَوَال z "1. düşme, inme, düşkünlük, 2. güneşin inişi, öğleden sonra" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāla زَالَ z "düştü, eksildi, tükendi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

zevat

Arapça ḏw kökünden gelen ḏawāt ذوات z "zatlar, kişiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏāt ذات z "kişi" sözcüğünün çoğuludur.

zevce

Arapça zwc kökünden gelen zawca(t) زوجة z "dişi eş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zawgtā זַוּתָא z sözcüğünden alıntıdır.

zevç

Arapça zwc kökünden gelen zawc زوج z "çift, çift olan şeyin teki, eş, karı veya koca" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice zwg kökünden gelen zawg זוג z "çift, karı koca" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen zeûgos ζεῦγος z sözcüğünden alıntıdır.

zevk

Arapça ḏwḳ kökünden gelen ḏawḳ ذوق z "tad alma duyusu, tad, keyif" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏāḳa ذاق z "tattı, tadına baktı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.