zevç

zerzevat

Fa sabzī سبزى zsebze +āt

zevahir

Ar ẓawāhir ظواهر z [#ẓhr fawāˁil çoğ.] görünen şeyler, görüntüler Ar ẓāhira(t) ظاهرة z [t.] görünen şey

zeval

Ar zawāl زَوَال z [#zwl faˁāl msd.] 1. düşme, inme, düşkünlük, 2. güneşin inişi, öğleden sonra Ar zāla زَالَ zdüştü, eksildi, tükendi

zevat

Ar ḏawāt ذوات z [#ḏw çoğ.] zatlar, kişiler Ar ḏāt ذات z [t.] kişi +āt

zevce

Ar zawca(t) زوجة z [#zwc fem.] dişi eş Aram zawgtā זַוּתָא za.a.

zevç

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
zevc: Maritus & uxor [karı veya koca] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
zevc: çift, eş, çiftin bir teki, koca, erkek.

Ar zawc زوج z [#zwc] çift, çift olan şeyin teki, eş, karı veya koca Aram zawg זוג z [#zwg] çift, karı koca EYun zeûgos ζεῦγος za.a.

 çift

Not: Yunanca sözcük Milat dolayından itibaren gerek Musevi gerek Süryani literatüründe "evlilik, çift olma" anlamında yaygın olarak kullanılmıştır. Erm zuyk զոյգ "evli çift, eşler" Yunancadan alıntıdır. Fraenkel sf. 107. • Karş. Lat con-iugium "evlilik, evli çift" < iugum "boyunduruk".

Bu maddeye gönderenler: çıvgar, izdivaç, zevce


12.03.2018
zevk

Ar ḏawḳ ذوق z [#ḏwḳ faˁl msd.] tad alma duyusu, tad, keyif Ar ḏāḳa ذاق ztattı, tadına baktı

zevzek

?

zeybek

?

zeyil

Ar ḏayl ذيل z [#ḏyl] kuyruk, giysinin eteği, uzantı, ek, ilave Ar ḏāla ذالَ zuzun idi, uzadı, kuyruk kaldırdı

zeyrek

Fa/OFa zīrak زيرك zhızlı, zeki, tetik