zerre

zerdali

Farsça zardālū زرد ألو z "«sarı erik», kayısı, prunus armeniaca" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça zard زرد z "sarı" (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zairita- sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Farsça ālū آلو z "erik cinsi meyvelerin genel adı" sözcüklerinin bileşiğidir.

zerde

Farsça zarde زرده z "1. sarı renk, sarı şey, altın gibi, 2. safran" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen zardak sözcüğünden evrilmiştir.

zerdeçal

Farsça zardeçāv veya zardeçūb زرده چاو/زرده چوب z "Hint safranı denilen bir tür sarı baharat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça zarda زرده z "sarı" ve Farsça çūb veya çōb چوب z "çubuk" sözcüklerinin bileşiğidir.

zerk

Arapça zrḳ kökünden gelen zarḳ زرق z "... mızrak saplama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaraḳa زرق z "1. azrak gözlü idi, gözünü belertti, kör idi, 2. mızrak sapladı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

zero

Fransızca ve İngilizce zero "sıfır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen zefiro veya zero sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen zephirum sözcüğü ile eş kökenlidir. Geç Latince sözcük Arapça aynı anlama gelen ṣifr sözcüğünden alıntıdır.

zerre
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ẕerre ne bilsün güneş niçeydügin

Köken

Arapça ḏrr kökünden gelen ḏarra(t) ذَرّة z "karınca, tohum, partikül, felsefede atom" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏarra ذَرَّ z "saçtı, özellikle tohum saçtı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Daha fazla bilgi için ziraat maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

zerrece

Bu maddeye gönderenler

zürriyet


02.09.2015
zerrin

Farsça ve Orta Farsça zarrīn زرّين z "altın gibi, altından yapılmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zarənaēna- sözcüğü ile eş kökenlidir.

zerzevat

Farsça sabzī سبزى z "sebze" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir.

zevahir

Arapça ẓhr kökünden gelen ẓawāhir ظواهر z "görünen şeyler, görüntüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓāhira(t) ظاهرة z "görünen şey" sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

zeval

Arapça zwl kökünden gelen zawāl زَوَال z "1. düşme, inme, düşkünlük, 2. güneşin inişi, öğleden sonra" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāla زَالَ z "düştü, eksildi, tükendi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

zevat

Arapça ḏw kökünden gelen ḏawāt ذوات z "zatlar, kişiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏāt ذات z "kişi" sözcüğünün çoğuludur.