zarbo

zar1

Arapça yazılı örneği bulunmayan *zār veya zahr زار z "şans oyunlarında kullanılan kemik küp" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

zar2

Orta Türkçe sar "ince deri, yumurtanın iç zarı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

zar3

"ağlama sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

zarafet

Arapça ẓrf kökünden gelen ẓarāfa(t) ظرافة z "zariflik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓarufa ظَرُفَ z "zarif ve güzel idi, hoş göründü" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

zarar

Arapça ḍrr kökünden gelen ḍarar ضَرر z "eksilme, sakatlık, kusur, hasar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍarra ضَرَّ z "eksiltti, sakatladı" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

zarbo
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"polis (argo)" [ Milliyet - gazete, 1994]
Bir babanın lügatından - Zarbo: polis.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.


10.08.2017
zarf

Arapça ẓrf kökünden gelen ẓarf ظرف z "1. güzellik, zarafet, 2. dış yüz, kılıf, kabuk, 3. gramerde bir şeyin nerede ve nasıl yapıldığını belirten sözcük, zarf" sözcüğünden alıntıdır.

zargana

Yeni Yunanca zargána ζαργάνα z "ince ve uzun bir balık, belone belone" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sargînos σαργῖνος z "sürü halinde gezen bir balık, belki sardalya" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca sárgos σάργος z "başka tür bir balık" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

zarif

Arapça ẓrf kökünden gelen ẓarīf ظريف z "zarafet sahibi, yakışıklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓarufa ظَرُفَ z "zarif ve şık idi, göze hoş göründü" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır. Bu sözcük Arapça ẓarf ظَرْف z "bir şeyin dış yüzü, kılıf" sözcüğünden türetilmiştir.

zaruret

Arapça ḍrr kökünden gelen ḍarūra(t) ضرورة z "eksiklik, ihtiyaç, hacet, çaresizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍarra "eksik kıldı, kusur kıldı" fiilinin faˁūla(t) vezninde masdarıdır.

zat

Arapça ḏw kökünden gelen ḏāt ذات z "1. sahip olan şey, özne, şahıs, 2. özlenme, bazı iltihaplara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏū "sahip, malik" sözcüğünün dişilidir.