zamk

zaman

Arapça ve Farsça zamān زمان z "vakit, çağ, devir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zəmān זמן z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça simānu "belirli bir gün ve zaman, an" sözcüğü ile eş kökenlidir.

zamane

Farsça zamāne زمانه z "devir, devran, çağ" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça zəmānag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça zəmān sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir.

zamazingo

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

zambak

Arapça znbḳ kökünden gelen zanbaḳ زنبق z "soğanlı bir bitki, lilium" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen zanbak sözcüğünden alıntıdır.

zamir

Arapça ḍmr kökünden gelen ḍamīr ضمير z "1. sır, 2. benlik, gönül, 2. gramerde gizli özne, adıl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍamara ضَمَرَ z "buruştu, büzüştü" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

zamk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
iki dirhem ṣamġ-ı arabī ve kil-i ermenī

Köken

Arapça ṣmġ kökünden gelen ṣamġ صمغ z "ağaç tutkalı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṣmḥ kökünden gelen ṣemaḥ צמח z "1. tomurcuk, tohum kabı, 2. ur, kabartı, şiş, ülser" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ṣmḥ kökünden gelen ṣāmaḥ צמח z "şişme, kabarma, tomurcuklanma" fiili ile eş kökenlidir.


05.11.2014
zamkinos

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

zamme

Arapça ḍmm kökünden gelen ḍamma(t) ضمّة z "Arap yazısında u sesini gösteren hareke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍamma "ekledi, kattı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

zampara

Farsça zan-bāre زنباره z "kadına düşkün" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça zan زن z "kadın" ve Farsça +bāre باره z "düşkün, tutkun" sözcüklerinin bileşiğidir.

zan

Arapça ẓnn kökünden gelen ẓann ظنّ z "sanma, kuşku, töhmet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓanna ظنّ z "sandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

zanaat

Arapça ṣnˁ kökünden gelen ṣināˁa(t) صناعة z "imalat, ustalık, sanat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣanaˁa صنع z "imal etti, yaptı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.