zamazingo

zakkum

Ar zaḳḳūm زقّوم z [#zḳm] 1. Kuran'da sözü edilen cehennem ağacı, 2. Eriha vadisinde yetişen dikenli bir çalı (balanites aegyptiaca?)

zalim

Ar ẓālim ظالم z [#ẓlm fāˁil fa.] zulmeden, zorba Ar ẓalama ظَلَمَ zzulmetti

zam

Ar ḍamm ضمّ z [#ḍmm faˁl msd.] bindirme, katma, üste koyma Ar ḍamma ضَمَّ züstüne bindirdi

zaman

Ar/Fa zamān زمان zvakit, çağ, devir ≈ İbr/Aram zəmān זמן za.a. ≈ Akad simānu belirli bir gün ve zaman, an

zamane

Fa zamāne زمانه zdevir, devran, çağ << OFa zəmānag OFa zəmān +a

zamazingo

"işlevi veya adı belirsiz nesne" [ Cumhuriyet - gazete, 1958]
bilmem hangi zamazingo makinesi

?

Not: 1958 yazında aniden popülerlik kazanmış bir sözcüktür.

Benzer sözcükler: zavalazingo


06.08.2017
zambak

Ar zanbaḳ زنبق z [#znbḳ q.] soğanlı bir bitki, lilium OFa zanbak a.a.

zamir

Ar ḍamīr ضمير z [#ḍmr faˁīl sf.] 1. sır, 2. benlik, gönül, 2. gramerde gizli özne, adıl Ar ḍamara ضَمَرَ zburuştu, büzüştü

zamk

Ar ṣamġ صمغ z [#ṣmġ] ağaç tutkalı ≈ Aram ṣemaḥ צמח z [#ṣmḥ] 1. tomurcuk, tohum kabı, 2. ur, kabartı, şiş, ülser ≈ İbr ṣāmaḥ צמח z [#ṣmḥ] şişme, kabarma, tomurcuklanma

zamkinos

?

zamme

Ar ḍamma(t) ضمّة z [#ḍmm faˁla(t) mr.] Arap yazısında u sesini gösteren hareke Ar ḍamma ekledi, kattı