zaman

zait

Ar zāˀid زائد z [#zyd fāˁil fa.] ziyade olan, artık Ar zāda زاد zarttı

zakir

Ar ḏākir ذاكر z [#ḏkr fāˁil fa.] zikreden, özellikle Allah'ı zikreden Ar ḏakara ذَكَرَ zandı, zikretti

zakkum

Ar zaḳḳūm زقّوم z [#zḳm] 1. Kuran'da sözü edilen cehennem ağacı, 2. Eriha vadisinde yetişen dikenli bir çalı (balanites aegyptiaca?)

zalim

Ar ẓālim ظالم z [#ẓlm fāˁil fa.] zulmeden, zorba Ar ẓalama ظَلَمَ zzulmetti

zam

Ar ḍamm ضمّ z [#ḍmm faˁl msd.] bindirme, katma, üste koyma Ar ḍamma ضَمَّ züstüne bindirdi

zaman

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
anda bir zencīr vardı ol zamān [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Ol zamānda bir oğlan baş kesüp kan dökmese ad komazlardı

Ar/Fa zamān زمان zvakit, çağ, devir ≈ İbr/Aram zəmān זמן za.a. ≈ Akad simānu belirli bir gün ve zaman, an

Not: OFa zəmānak (a.a.) muhtemelen Aramcadan alıntıdır. Erm jamanak ժամանակ (a.a.) Orta Farsçadan alınmıştır.

Benzer sözcükler: zamanlamak, zamanlama, zamansallaştırmak, zamansallık, zamansız

Bu maddeye gönderenler: bediüzzaman, müzmin, zamane, zangoç


24.08.2017
zamane

Fa zamāne زمانه zdevir, devran, çağ << OFa zəmānag OFa zəmān +a

zamazingo

?

zambak

Ar zanbaḳ زنبق z [#znbḳ q.] soğanlı bir bitki, lilium OFa zanbak a.a.

zamir

Ar ḍamīr ضمير z [#ḍmr faˁīl sf.] 1. sır, 2. benlik, gönül, 2. gramerde gizli özne, adıl Ar ḍamara ضَمَرَ zburuştu, büzüştü

zamk

Ar ṣamġ صمغ z [#ṣmġ] ağaç tutkalı ≈ Aram ṣemaḥ צמח z [#ṣmḥ] 1. tomurcuk, tohum kabı, 2. ur, kabartı, şiş, ülser ≈ İbr ṣāmaḥ צמח z [#ṣmḥ] şişme, kabarma, tomurcuklanma