zalim

zail

Ar zāˀil زائل z [#zwl fāˁil fa.] eksik, gidik, giderilmiş Ar zāla زَالَ zdüştü, eksildi, tükendi

zaim

Ar zaˁīm زَعيم z [#zˁm faˁīl sf.] önder Ar zaˁama زَعَمَ zöne düştü

zait

Ar zāˀid زائد z [#zyd fāˁil fa.] ziyade olan, artık Ar zāda زاد zarttı

zakir

Ar ḏākir ذاكر z [#ḏkr fāˁil fa.] zikreden, özellikle Allah'ı zikreden Ar ḏakara ذَكَرَ zandı, zikretti

zakkum

Ar zaḳḳūm زقّوم z [#zḳm] 1. Kuran'da sözü edilen cehennem ağacı, 2. Eriha vadisinde yetişen dikenli bir çalı (balanites aegyptiaca?)

zalim

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
ẓulum kıldı ẓālim = kücemledi kücemci [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
ol nesneyi kim taŋrı teˁala mükellef eylemedi sen aŋa teklīf eyledün, ẓālim misin?

Ar ẓālim ظالم z [#ẓlm fāˁil fa.] zulmeden, zorba Ar ẓalama ظَلَمَ zzulmetti

 zulüm


22.09.2017
zam

Ar ḍamm ضمّ z [#ḍmm faˁl msd.] bindirme, katma, üste koyma Ar ḍamma ضَمَّ züstüne bindirdi

zaman

Ar/Fa zamān زمان zvakit, çağ, devir ≈ İbr/Aram zəmān זמן za.a. ≈ Akad simānu belirli bir gün ve zaman, an

zamane

Fa zamāne زمانه zdevir, devran, çağ << OFa zəmānag OFa zəmān +a

zamazingo

?

zambak

Ar zanbaḳ زنبق z [#znbḳ q.] soğanlı bir bitki, lilium OFa zanbak a.a.