zahmet

zagon

Bulgarca ve Sırpça zakon закон z "yasa, usul, töre" sözcüğünden alıntıdır.

zağar

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

zahir

Arapça ẓhr kökünden gelen ẓāhir ظاهر z "görünen, görüntü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظهر z "belirdi, göründü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

zahire

Arapça ḏχr kökünden gelen ḏaχīra(t) ذخيرة z "ambarda saklanan ihtiyaç maddesi, erzak, yedek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏaχara ذَخَرَ z "sakladı, yedekledi, depoladı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

zahit

Arapça zhd kökünden gelen zāhid زاهد z "dünyadan vazgeçen, sofu, dindar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zahada زهد z "vazgeçti, terk etti, kaçındı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

zahmet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250 (1444) yılından önce]
ḥarīṣlık tek erke kuruġ zaḥmat ol [harislik insana sadece kuru zahmettir] [ Codex Cumanicus, 1303]
labor - Fa: zaamet - Tr: -

Köken

Arapça zḥm kökünden gelen zaḥma(t) زحمة z "darlık, sıkışma, sancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaḥama زحم z "sıktı, sıkıştırdı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

bir zahmet, zahmetli

Bu maddeye gönderenler

izdiham


09.04.2015
zahter

Arapça sˁtr kökünden gelen saˁtar سعتر z "kekiğe benzer bir bitki, satureia hortensis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zawtr זותר z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen satureia sözcüğü ile eş kökenlidir.

zail

Arapça zwl kökünden gelen zāˀil زائل z "eksik, gidik, giderilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāla زَالَ z "düştü, eksildi, tükendi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

zaim

Arapça zˁm kökünden gelen zaˁīm زَعيم z "önder" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaˁama زَعَمَ z "öne düştü" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

zait

Arapça zyd kökünden gelen zāˀid زائد z "ziyade olan, artık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāda زاد z "arttı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

zakir

Arapça ḏkr kökünden gelen ḏākir ذاكر z "zikreden, özellikle Allahı zikreden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakara ذَكَرَ z "andı, zikretti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.