zagon

zaç

Ar zāc زاج zsülfürik asit Fa zāg زاگ za.a.

zade

Fa zāda زاده z [pp.] evlat, oğul Fa/OFa zādan, zāy- زادن, زاى zdoğurmak, üremek +a ≈ Ave zāta-, zan- a.a. << HAvr *genə- a.a.

zadegân

Fa zādagān زادگان z [çoğ.] oğullar OFa zādag زاده zoğul +an3

zafer

Ar ẓafar ظَفَر z [#ẓfr faˁal ] düşmanı veya avı alt etme ≈ Ar ẓafira ظَفِرَ zpençeledi, alt etti Ar ẓufr/ẓifr ظُفْر ztırnak, pençe, özellikle yırtıcı kuşların pençesi (≈ Aram ṭephərā טפרא z [#ṭpr] tırnak ≈ Akad ṣupru/ṣuppāru [#ṣpr] a.a. )

zafiyet

Ar ḍaˁf ضعف z [faˁl msd.] zayıf olma, zaaf +īya(t)

zagon

"Rumeli [Hırvat-Boşnak] askeri töresi" [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
zakonları üzre tavşanı araba ile avlayup, kimsenüŋ kimseye āgāhı olmayup "racon, töre (argo)" [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Düşmanı arasıra sevindirmek kabadayılık zagonudur

Bul/Sırp zakon закон zyasa, usul, töre


24.12.2014
zağar

?

zahir

Ar ẓāhir ظاهر z [#ẓhr fāˁil fa.] görünen, görüntü Ar ẓahara ظهر zbelirdi, göründü

zahire

Ar ḏaχīra(t) ذخيرة z [#ḏχr faˁīlā(t) sf. fem.] ambarda saklanan ihtiyaç maddesi, erzak, yedek Ar ḏaχara ذَخَرَ zsakladı, yedekledi, depoladı

zahit

Ar zāhid زاهد z [#zhd fāˁil fa.] dünyadan vazgeçen, sofu, dindar Ar zahada زهد zvazgeçti, terk etti, kaçındı

zahmet

Ar zaḥma(t) زحمة z [#zḥm faˁla(t) msd.] darlık, sıkışma, sancı Ar zaḥama زحم zsıktı, sıkıştırdı