zabit

yüzgeç

TTü yüz- suda yüzmek +(g)Aç

yüzük

<< ETü yüzük parmak halkası ≈? ETü yügsük a.a.

zaaf

Ar ḍaˁf ضَعْف z [#ḍˁf faˁl msd.] zayıflık Ar ḍaˁufa ضَعُفَ zzayıfladı, zayıf idi

zabıt

Ar ḍabṭ ضبط z [#ḍbṭ faˁl msd.] denetim, kontrol, elde tutma, kaydetme, kayıt Ar ḍabaṭa ضبط zel altında tuttu, denetim altına aldı, (mec.) kaydetti, yazıya döktü

zabıta

Ar ḍābiṭa(t) ضابطة z [#ḍbṭ fāˁila(t) fa. fem.] denetleme gücü, düzen, disiplin Ar ḍabaṭa ضبط zdenetim altına aldı, zabtetti

zabit

"askeriyede subay" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
zābıt: Firmiter continens, providus [zapteden, kontrol eden] & usit. Praefectus, Gubernator, Dominus, possessor, administrator [yönetici] ... Nemçe zābıtleri [Alman subayları[ YO: [ Redhouse, An English and Turkish Dictionary, 1856]
officer: ضابط zābit; مأمور mè’mūr

Ar ḍābiṭ ضابط z [#ḍbṭ fāˁil fa.] zapteden, kontrol eden, denetçi Ar ḍabaṭa ضبط zdenetim altına aldı

 zabıt

Benzer sözcükler: güverte zabiti, zabitan


08.10.2018
zaç

Ar zāc زاج zsülfürik asit Fa zāg زاگ za.a.

zade

Fa zāde زاده z [pp.] evlat, oğul Fa/OFa zādan, zāy- زادن, زاى zdoğurmak, üremek +a ≈ Ave zāta-, zan- a.a. << HAvr *ǵenh₁- (*ǵen-) doğurmak

zadegân

Fa zādagān زادگان z [çoğ.] oğullar OFa zādag زاده zoğul +ān3

zafer

Ar ẓafar ظَفَر z [#ẓfr faˁal ] düşmanı veya avı alt etme ≈ Ar ẓafira ظَفِرَ zpençeledi, alt etti Ar ẓufr/ẓifr ظُفْر ztırnak, pençe, özellikle yırtıcı kuşların pençesi (≈ Aram ṭephərā טפרא z [#ṭpr] tırnak ≈ Akad ṣupru/ṣuppāru [#ṣpr] a.a. )

zafiyet

Ar ḍaˁf ضعف z [faˁl msd.] zayıf olma, zaaf +īya(t)2