zırnık

zıpır

≈ TTü zıbırdak/zıpırdak zıp zıp hareket eden, yerinde durmayan TTü zıbırda-/zıpırda- zıplayarak hareket etmek onom zıp/zıpır sıçrama sesi

zıpka

Abhaz adzıykva dar paçalı pantolon (Kaynak: Bläsing, Türk Dilleri Araştırmaları 12, 2006.)§ Abhaz adza dar Abhaz áykva pantolon

zıpkın

<< OTü sapġun/sıpġun kısa mızrak, balık tutma aracı ETü sap- delmek, saplamak +gIn

zır

onom zil sesi, ağlama sesi

zırh

Fa zirih زره zsavaş giysisi ≈ OFa zrād a.a. ≈ Ave zrāda- a.a.

zırnık

[ Codex Cumanicus, 1303]
auri pimentum - Fa & Tr: zernek [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
ya kızılī zernīχ gerek veya saru zernīχ gerek

Fa zarnīχ زرنيخ zsarı boya yapımında ve kıl dökücü olarak kullanılan bir mineral, arsenik sülfür << OFa zarnik a.a. OFa zarn altın, sarı

 zer

Not: Aram zrnīk (a.a.) İrancadan alıntı olmalıdır. • Karş. Lat auri pigmentum > İng orpiment "altın boya, arsenik sülfür".

Benzer sözcükler: zırnık koklatmak

Bu maddeye gönderenler: arsenik


09.04.2015
zırt

onom zır +t

zırtapoz

onom zırt +oz

zırva

Fa zirbā/zalubā karışık aş

zıt

Ar ḍidd ضدّ z [#ḍdd] aksi, ters Ar ḍadda ضدّ zzıt idi, çelişti

zıvana

Fa zabāna/zubāne زبانه zdil gibi olan nesne Fa zabān/zubān زبان zdil +a