zır

zınk

onom ani durma sesi, sarsıntı sesi

zıp

onom sıçrama sesi

zıpır

≈ TTü zıbırdak/zıpırdak zıp zıp hareket eden, yerinde durmayan TTü zıbırda-/zıpırda- zıplayarak hareket etmek onom zıp/zıpır sıçrama sesi

zıpka

Abhaz adzıykva dar paçalı pantolon (Kaynak: Bläsing, Türk Dilleri Araştırmaları 12, 2006.)§ Abhaz adza dar Abhaz áykva pantolon

zıpkın

<< OTü sapġun/sıpġun kısa mızrak, balık tutma aracı ETü sap- delmek, saplamak +gIn

zır

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
zır, zırdeli, zırlamak, zırıltı

onom zil sesi, ağlama sesi

Benzer sözcükler: zırdeli, zırıl, zırıldamak, zırıldak, zırıldanmak, zırıldatmak, zırıltı, zırlamak, zırlatmak, zırtlak, zırzır

Bu maddeye gönderenler: zar3, zırt (zırtapoz)


18.02.2015
zırh

Fa zirih زره zsavaş giysisi ≈ OFa zrād a.a. ≈ Ave zrāda- a.a.

zırnık

Fa zarnīχ زرنيخ zsarı boya yapımında ve kıl dökücü olarak kullanılan bir mineral, arsenik sülfür << OFa zarnik a.a. OFa zarn altın, sarı

zırt

onom zır +t

zırtapoz

onom zırt +oz

zırva

Fa zirbā/zalubā karışık aş