zımbırtı

zıbın

Ar zabūn زَبُون z [#zbn] iç gömleği, entari (Kaynak: Lane sf. 1:1214)

zıkkım

Ar zaḳḳūm [#zḳm] cehennem ağacı

zılgıt

Ar ẓalġūt ظلغوت z'lilili' çekme, tezahürat yapma

zıllullah

Ar ẓillullāh ظلّالله zAllah'ın gölgesi Ar ẓill ظِلّ z [#ẓll] gölge

zımba

Fa sumba/sumbag سمبه/سمبگ z [pp.] delgi Fa/OFa suftan, sumb- سفتن, سمب zdelmek +a ≈ Ave saop- a.a.

zımbırtı

TTü: "tel sesi" [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
zımbırtı: Gerilmiş bir telin üzerine vurarak çıkan ses, telli sazlardan birinin çalınmasından çıkan ses. TTü: "... ses çıkaran nesne, çalgı" [ Cumhuriyet - gazete, 1939]
Armonika, akordeon, ud, keman, gramofon, hatta radyo... Herkesin ya elinde ya kucağında bir zımbırtı var "... adı belirsiz aygıt" [ Akşam - gazete, 1937]
bu zımbırtı kırılmamışken yağmuru durdurabiliyor muydunuz sanki

onom zımbır rezonanslı, alçak, tekrarlayan titreme sesi +tI

 zınk


14.02.2020
zımn

Ar ḍimn ضمن z [#ḍmn fiˁl ] 1. bir şeyin içi, içerik, kapsam, 2. mantıkta bir kavramın zorunlu olarak içerdiği diğer kavram, implication Ar ḍamana ضمن zsöz verdi, sorumluluk aldı

zımpara

Ar/Fa sunbāde سنباده zzımpara taşı << OFa *sunbādag

zındık

Ar zandīḳ/zindīḳ زَِنْدِيق z [#zndḳ q.] dinden sapan OFa zandīk 1. alim, yorumcu, 2. Zerdüşt dinine yeni yorum getiren peygamber Mani'nin (MS 3. yy) müritlerine verilen ad OFa zand ilim, yorum ≈ Ave zainti bilinen, bilgi <<? HAvr *gnō-ti- a.a. HAvr *ǵneh₃- (*ǵnō-) bilmek

zınk

onom ani durma sesi, sarsıntı sesi

zıp

onom sıçrama sesi