zürriyet

zümrüt

Ar/Fa zumurrud/zumrud زمرد zbir değerli taş ≈ Aram zmargad/zmargdā זמרגדא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 405)≈ EYun smáragdos σμάραγδος za.a. ≈? Akad barraqtu bir tür değerli taş (Kaynak: CAD sf. 2.113)Akad barāqu parlamak, şimşek çakmak (Kaynak: CAD sf. 2.103)

zünnar

Ar zunnār زُنَّار z [#znr] keşişlerin bağladığı kuşak EYun zonárion ζωνάριον z [küç.] küçük kuşak EYun zōnē ζώνη zkuşak +arion

züppe

?

zürafa

Ar zurāfa(t) زرافة z [#zrf] Afrika kökenli bir hayvan ≈ Fa zurnāpāy زرناپاى za.a.

zürefa

Ar ẓurafāˀ ظُرَفَاء z [#ẓrf fuˁalāˀ çoğ.] zarifler, kibarlar Ar ẓarīf ظريف z [t.]

zürriyet

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Âdem zürriyeti oŋurkasındın çıkarğanı kayda erdi [omurgasından tohumu çıkarken neredeydi]

Ar ḏurriyya(t) ذرّيّة z [#ḏrr y. msd.] tohum, soy, bir kişinin soyundan gelenler Ar ḏarra ذَرَّ zsaçtı, tohum attı +īya(t)2

 zerre

Not: Arapça sözcüğün gramatik yapısı muğlaktır. Belki ḏarr "tohum saçma" veya ḏarra(t) "tohum, zerre" adlarından +iyet masdar yapım ekiyle. Bkz. Lane sf. I.958.


04.11.2018