zürafa

zürafa

[ Lugat-i Halimi, 1477]
zurāfe didükleri cānāver ki boynı deve boynı bigi uzun olur ve ayakları sığır ayağı bigidür ve gövdesi peleng gibi alacadur. [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
uştur-gāv-i peleng [Fa.]: zūrnapā didükleri cānāverdür ki zürāfeden galatdur.

Ar zurāfa(t) زرافة z [#zrf] Afrika kökenli bir hayvan ≈ Fa zurnāpāy زرناپاى za.a.


12.06.2015
zürefa

Ar ẓurafāˀ ظُرَفَاء z [#ẓrf fuˁalā çoğ.] zarifler, kibarlar Ar ẓarīf ظريف z [t.]