zünnar

zülfiyar

Fa zulf-i yār زلف يار zyarin saçı

zülkarneyn

Ar ḏū'l-ḳarnayn ذوالقرنين ziki-boynuzlu, Kuran'da anılan efsanevi bir kişi § Ar ḏū ذو zsahibi, +li Ar al-ḳarnayn قرنين z [dual.] iki boynuzlar Ar ḳarn قرن zboynuz +ayn

zülüf

Fa zulf زُلْف zsaç, özellikle yüzün iki yanından sarkan saç

zümre

Ar zumra(t) زُمرة z [#zmr fuˁla(t) mr.] küme, topluluk, bir insan grubu

zümrüt

Ar/Fa zumurrud/zumrud زمرد zbir değerli taş ≈ Aram zmargad/zmargdā זמרגדא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 405)≈ EYun smáragdos σμάραγδος za.a. ≈? Akad barraqtu bir tür değerli taş (Kaynak: CAD sf. 2.113)Akad barāqu parlamak, şimşek çakmak (Kaynak: CAD sf. 2.103)

zünnar

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
zunnār bağladı ˁahidlü kāfir [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
şeyχ çün bu zünnārı bağladı bile / küfri meşhūr oldı şehre vü ile

Ar zunnār زُنَّار z [#znr] keşişlerin bağladığı kuşak EYun zonárion ζωνάριον z [küç.] küçük kuşak EYun zōnē ζώνη zkuşak +arion

 zon


12.03.2018
züppe

?

zürafa

Ar zurāfa(t) زرافة z [#zrf] Afrika kökenli bir hayvan ≈ Fa zurnāpāy زرناپاى za.a.

zürefa

Ar ẓurafāˀ ظُرَفَاء z [#ẓrf fuˁalā çoğ.] zarifler, kibarlar Ar ẓarīf ظريف z [t.]

zürriyet

Ar ḏurriyya(t) ذرّيّة z [#ḏrr y. msd.] tohum, soy, bir kişinin soyundan gelenler Ar ḏarra ذَرَّ zsaçtı, tohum attı +īya(t)2