zümrüt

zülfikar

Ar ḏū'l-fiḳar ذو الفقر z1. omurgalı, 2. Hz. Ali'nin kılıcının adı § Ar ḏū ذو zsahip Ar al-fiḳar الفقر z [çoğ.] omurga, belkemiği Ar fiḳra(t) omur, eklem

zülfiyar

Fa zulf-i yār زلف يار zyarin saçı

zülkarneyn

Ar ḏū'l-ḳarnayn ذوالقرنين ziki-boynuzlu, Kuran'da anılan efsanevi bir kişi § Ar ḏū ذو zsahibi, +li Ar al-ḳarnayn قرنين z [dual.] iki boynuzlar Ar ḳarn قرن zboynuz +ayn

zülüf

Fa zulf زُلْف zsaç, özellikle yüzün iki yanından sarkan saç

zümre

Ar zumra(t) زُمرة z [#zmr fuˁla(t) mr.] küme, topluluk, bir insan grubu

zümrüt

[ Codex Cumanicus, 1303]
smeradus - Fa & Tr: smurut [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Adı daχı hem bir sümürrüd ayağ/ getürdi ve içküye düzdi yarağ

Ar/Fa zumurrud/zumrud زمرد zbir değerli taş ≈ Aram zmargad/zmargdā זמרגדא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 405)≈ EYun smáragdos σμάραγδος za.a. ≈? Akad barraqtu bir tür değerli taş (Kaynak: CAD sf. 2.113)Akad barāqu parlamak, şimşek çakmak (Kaynak: CAD sf. 2.103)

 berk2

Not: Sözcüğün nihai kaynağı belirsiz olmakla birlikte Hintçe veya bir Sami dili olabilir. Karş. Akad barraqtu, İbr bāreket בָּרֶקֶת "bir değerli taş"; ve Sans marakata मरकत (a.a.). • Erm zmruχt զմրուխտ ve Lat smaragdus (a.a.) Yunancadan alıntıdır. İng emerald, Fr émeraud, İsp esmeralda vb. (a.a.) Latince biçimden evrilmiştir.

Benzer sözcükler: zümrüdi, zümrütvari

Bu maddeye gönderenler: izmarit2, zebercet


11.12.2017
zünnar

Ar zunnār زُنَّار z [#znr] keşişlerin bağladığı kuşak EYun zonárion ζωνάριον z [küç.] küçük kuşak EYun zōnē ζώνη zkuşak +arion

züppe

?

zürafa

Ar zurāfa(t) زرافة z [#zrf] Afrika kökenli bir hayvan ≈ Fa zurnāpāy زرناپاى za.a.

zürefa

Ar ẓurafāˀ ظُرَفَاء z [#ẓrf fuˁalāˀ çoğ.] zarifler, kibarlar Ar ẓarīf ظريف z [t.]

zürriyet

Ar ḏurriyya(t) ذرّيّة z [#ḏrr y. msd.] tohum, soy, bir kişinin soyundan gelenler Ar ḏarra ذَرَّ zsaçtı, tohum attı +īya(t)2