zülüf

zülbiye

Fa zalūbā/zirbā زلو با zçeşitli şekillerde tarif edilen karışık aş veya tatlı

zülcelal

Ar ḏū'l-calāl ذوالجلال zazamet sahibi, Allah'ın bir sıfatı

zülfikar

Ar ḏū'l-fiḳar ذو الفقر z1. omurgalı, 2. Hz Ali'nin kılıcının adı § Ar ḏū ذو zsahip Ar al-fiḳar الفقر zomurga, belkemiği

zülfiyar

Fa zulf-i yār زلف يار zyarin saçı

zülkarneyn

Ar ḏū'l-ḳarnayn ذوالقرنين ziki-boynuzlu, Kuran'da anılan efsanevi bir kişi § Ar ḏū ذو zsahibi, +li Ar al-ḳarnayn قرنين z [dual.] iki boynuzlar Ar ḳarn قرن zboynuz +ayn

zülüf

[ Kutadgu Bilig, 1069]
sevüg zulfi toldı yokaru koḏı [yukarısı aşağısı güzel zülfü ile doldu]

Fa zulf زُلْف zsaç, özellikle yüzün iki yanından sarkan saç

Bu maddeye gönderenler: zülfiyar


11.12.2015
zümre

Ar zumra(t) زُمرة z [#zmr fuˁla(t) mr.] küme, topluluk, bir insan grubu

zümrüt

Ar/Fa zumurrud/zumrud زمرد zbir değerli taş ≈ Aram zmargad/zmargdā זמרגדא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 405)≈ EYun smáragdos σμάραγδος za.a. ≈? Akad barraqtu bir tür değerli taş (Kaynak: CAD sf. 2.113)Akad barāqu parlamak, şimşek çakmak (Kaynak: CAD sf. 2.103)

zünnar

Ar zunnār زُنَّار z [#znr] keşişlerin bağladığı kuşak EYun zonárion ζωνάριον z [küç.] küçük kuşak EYun zōnē ζώνη zkuşak +arion

züppe

?

zürafa

Ar zurāfa(t) زرافة z [#zrf] Afrika kökenli bir hayvan ≈ Fa zurnāpāy زرناپاى za.a.