yuvarla|mak

yut|mak

<< ETü-OK yūt- a.a. ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak +It-

yutkun|mak

TTü yutuk- yutmak, yutkunmak +In- TTü yut- +Ik-

yuva

≈ ETü uya kuş yuvası ≈ ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak

yuvalama

TTü yuvala- ufalamak, yuvarlamak +mA

yuvar

TTü yuvarlak

yuvarla|mak

ETü: yuvmak [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er topık yuwdı [[adam top yuvarladı]] TTü: yuvalamak [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
pes ol kişi ağladı, toprağa yuvalandı TTü: yuvalak [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
gird [Fa.]: Değirmi ve yuvalak gibi ve dāire ve çevre. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yuvalamak: Volutare, rotare [yuvarlamak]. (...) yuvalak: Globulus [top, yuvarlak]. (...) yuvarlanmak: Volutari. (...) yuvarlatmak: Volutare, rotare.

<< TTü yuvala- top haline getirmek TTü yuva top, küme +lA-

 yuva

Not: 17. yy dolayında türeyen /r/ ara sesinin kaynağı açık değildir.

Benzer sözcükler: yuvarlak, yuvarlanmak, yuvarlatmak

Bu maddeye gönderenler: yuvalama, yuvar


12.06.2015
yüce

<< OTü yüçe tepe, yüksek yer ≈? ETü uça sırt, arka

yük

<< ETü yük taşınan şey, yük ETü yüd- üstüne almak, yüklenmek +Uk

yüklem

TTü yükle- +Im

yüksek

<< ETü yüksek yüksek ETü yükse- yükselmek, boy atmak +Uk ETü yük +sA-

yüksel|mek

ETü yükse- yükselmek +Il- ETü yük +sA-