yuva

yurt

<< ETü yurt 1. çadır, oba, 2. konut, mesken, menzil <? ETü ur- +Ut

yurttaş

TTü yurt +dAş

yusufçuk

öz Yusuf 1. Tevrat ve Kuran'a göre Hz. Yakup'un oğullarından biri, 2. çok güzel yüzlü kimse, kız yüzlü oğlan İbr yōseph יוסף z1. arttırır 2. «Allah arttırır», Hz. Yakup'un oğlu

yut|mak

<< ETü-OK yūt- a.a. ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak +It-

yutkun|mak

TTü yutuk- yutmak, yutkunmak +In- TTü yut- +ik°

yuva

ETü: uya [ Irk Bitig, <900]
uyasıŋaru ögire sevinü kelir [sevinerek yuvasına gelir] ETü: uya [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
uya: waḳru'ṭ-ṭayr wa ˁuşşuhu [kuş yuvası] KTü: yuva [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yuwa: al-ˁuşş (...) yuwaladı [[kuş yuva yaptı]] TTü: çocuk yuvası [ Hakimiyet-i Milliye - gazete, 1929]
Bu sene At pazarında bir çocuk yuvası açılmış, sokaklarda dilenen kimsesiz 27 çocuk buraya alınmıştır.

≈ ETü uya kuş yuvası ≈ ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak

Benzer sözcükler: yuvalamak, yuvalanmak

Bu maddeye gönderenler: yum- (yumak, yumru, yumurta), yut- (yudum, yutkun-), yuvarla- (yuvalama, yuvar)


14.02.2020
yuvalama

TTü yuvala- ufalamak, yuvarlamak +mA

yuvar

TTü yuvarlak

yuvarla|mak

<< TTü yuvala- top haline getirmek TTü yuva top, küme +lA-

yüce

<< OTü yüçe tepe, yüksek yer ≈? ETü uça sırt, arka

yük

<< ETü yük taşınan şey, yük ETü yüd- üstüne almak, yüklenmek +Uk