yutkun|mak

yuppie

İngilizce yuppie "genç, şehirli, sınıf atlamaya aday kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce young urban professional sözcüğünün kısaltmasıdır.

yurt

Eski Türkçe yurt "1. çadır, oba, 2. konut, mesken, menzil" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ur- fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yurttaş

Türkiye Türkçesi yurt sözcüğünden Yeni Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.

yusufçuk

Yusuf "1. Tevrat ve Kuran'a göre Hz. Yakup'un oğullarından biri, 2. çok güzel yüzlü kimse, kız yüzlü oğlan" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice yōseph יוסף z "1. arttırır 2. «Allah arttırır», Hz. Yakup'un oğlu" özel adından türetilmiştir.

yut|mak

Oğuzca aynı anlama gelen yūt- fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yuv- "yuvarlamak, top yapmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

yutkun|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: yudunmak [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
rengi müteġayyir oldu, yalandı yudundı Türkiye Türkçesi: [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Alāmeti nefes daralmak ve güçle yutkunmakdır,

Köken

Türkiye Türkçesi yutuk- "yutmak, yutkunmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +ik° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yut- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Eş anlamlı olan Türkiye Türkçesi [esk.] yutuk- ve yudun- fiillerinin bileşimi gibidir.


24.09.2017
yuva

Eski Türkçe uya "kuş yuvası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yuv- "yuvarlamak, top yapmak" fiili ile eş kökenlidir.

yuvalama

Türkiye Türkçesi yuvala- "ufalamak, yuvarlamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

yuvar

Türkiye Türkçesi yuvarlak sözcüğünden türetilmiştir.

yuvarla|mak

Türkiye Türkçesi yuvala- "top haline getirmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yuva "top, küme" fiilinden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

yüce

Orta Türkçe yüçe "tepe, yüksek yer" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe uça "sırt, arka" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.