yutkun|mak

yuppie

İng yuppie [abb.] genç, şehirli, sınıf atlamaya aday kimse İng young urban professional

yurt

<< ETü yurt 1. çadır, oba, 2. konut, mesken, menzil <? ETü ur- +Ut

yurttaş

TTü yurt +dAş

yusufçuk

öz Yusuf 1. Tevrat ve Kuran'a göre Hz. Yakup'un oğullarından biri, 2. çok güzel yüzlü kimse, kız yüzlü oğlan İbr yōseph יוסף z1. arttırır 2. «Allah arttırır», Hz. Yakup'un oğlu

yut|mak

<< ETü-OK yūt- a.a. ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak +It-

yutkun|mak

TTü: yudunmak [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
rengi müteġayyir oldu, yalandı yudundı TTü: [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Alāmeti nefes daralmak ve güçle yutkunmakdır,

TTü yutuk- yutmak, yutkunmak +In- TTü yut- +Ik-

 yut-

Not: Eş anlamlı olan TTü [esk.] yutuk- ve yudun- fiillerinin bileşimi gibidir.


12.05.2021
yuva

≈ ETü uya kuş yuvası ≈ ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak

yuvalama

TTü yuvala- ufalamak, yuvarlamak +mA

yuvar

TTü yuvarlak

yuvarla|mak

<< TTü yuvala- top haline getirmek TTü yuva top, küme +lA-

yüce

<< OTü yüçe tepe, yüksek yer ≈? ETü uça sırt, arka