yut|mak

yunus

öz (Ar) yūnus يونس z "Kuran'da adı geçen bir peygamber, Zünnun" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük öz (OYun) iōnas ιώνας z "Tevrat'ta adı geçen bir kutsal kişi" özel adından alıntıdır. Bu sözcük öz (İbr) aynı anlama gelen yōnah יונה z özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice yōnah "kumru" sözcüğünden türetilmiştir.

yuppie

İngilizce yuppie "genç, şehirli, sınıf atlamaya aday kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce young urban professional sözcüğünün kısaltmasıdır.

yurt

Eski Türkçe yurt "1. çadır, oba, 2. konut, mesken, menzil" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ur- fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yurttaş

Türkiye Türkçesi yurt sözcüğünden Yeni Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.

yusufçuk

Yusuf "1. Tevrat ve Kuran'a göre Hz. Yakup'un oğullarından biri, 2. çok güzel yüzlü kimse, kız yüzlü oğlan" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice yōseph יוסף z "1. arttırır 2. «Allah arttırır», Hz. Yakup'un oğlu" özel adından türetilmiştir.

yut|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Oğ: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol yumurtğanı yuttı [[Oğuz ve Kıpçak dillerinde]] Türkiye Türkçesi: [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
yutturmaca: Muhatabın anlayamayacağı şekilde yapılan cinaslı şaka.

Köken

Oğuzca aynı anlama gelen yūt- fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yuv- "yuvarlamak, top yapmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yuva maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yutak, yutturmak, yutturmaca, yutulmak

Bu maddeye gönderenler

yudum, yutkun-


06.03.2015
yutkun|mak

Türkiye Türkçesi yutuk- "yutmak, yutkunmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +ik° ekiyle türetilmiştir.

yuva

Eski Türkçe uya "kuş yuvası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yuv- "yuvarlamak, top yapmak" fiili ile eş kökenlidir.

yuvalama

Türkiye Türkçesi yuvala- "ufalamak, yuvarlamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

yuvar

Türkiye Türkçesi yuvarlak sözcüğünden türetilmiştir.

yuvarla|mak

Türkiye Türkçesi yuvala- "top haline getirmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yuva "top, küme" fiilinden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.