yut|mak

yunus

öz (Ar) yūnus يونس zKuran'da adı geçen bir peygamber, Zünnun öz (OYun) iōnas ιώνας zTevrat'ta adı geçen bir kutsal kişi öz (İbr) yōnah יונה za.a. İbr yōnah kumru

yuppie

İng yuppie [abb.] genç, şehirli, sınıf atlamaya aday kimse İng young urban professional

yurt

<< ETü yurt 1. çadır, oba, 2. konut, mesken, menzil <? ETü ur- +Ut

yurttaş

TTü yurt +dAş

yusufçuk

öz Yusuf 1. Tevrat ve Kuran'a göre Hz. Yakup'un oğullarından biri, 2. çok güzel yüzlü kimse, kız yüzlü oğlan İbr yōseph יוסף z1. arttırır 2. «Allah arttırır», Hz. Yakup'un oğlu

yut|mak

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol yumurtğanı yuttı [[Oğuz ve Kıpçak dillerinde]] TTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
yutturmaca: Muhatabın anlayamayacağı şekilde yapılan cinaslı şaka.

<< ETü-OK yūt- a.a. ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak +It-

 yuva

Benzer sözcükler: yutak, yutturmak, yutturmaca, yutulmak

Bu maddeye gönderenler: yudum, yutkun-


06.03.2015
yutkun|mak

TTü yutuk- yutmak, yutkunmak +In- TTü yut- +ik°

yuva

≈ ETü uya kuş yuvası ≈ ETü yuv- yuvarlamak, top yapmak

yuvalama

TTü yuvala- ufalamak, yuvarlamak +mA

yuvar

TTü yuvarlak

yuvarla|mak

<< TTü yuvala- top haline getirmek TTü yuva top, küme +lA-