yurt

yun|mak

Eski Türkçe yun- "yıkanmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yu- "yıkamak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

Yunan

Arapça ve Farsça aynı anlama gelen yūnān يونان z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Farsça yōnān "İyonyalılar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca iōnes ιώνες z "Helen boylarından biri, İyonyalı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Arkaik Yunanca aynı anlama gelen iāwon sözcüğünden evrilmiştir.

yunt

Eski Türkçe yunt "at" sözcüğünden evrilmiştir.

yunus

öz (Ar) yūnus يونس z "Kuran'da adı geçen bir peygamber, Zünnun" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük öz (OYun) iōnas ιώνας z "Tevrat'ta adı geçen bir kutsal kişi" özel adından alıntıdır. Bu sözcük öz (İbr) aynı anlama gelen yōnah יונה z özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice yōnah "kumru" sözcüğünden türetilmiştir.

yuppie

İngilizce yuppie "genç, şehirli, sınıf atlamaya aday kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce young urban professional sözcüğünün kısaltmasıdır.

yurt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
yurtda yatu kalur erti [çadırda yatıp kalkar idi] Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
mansio [konak] - Fa: manzel - Tr: yurt Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yort, yord, yurd: memleket. Ditio, dominium, regio, regnum [ülke] & possessio, bona [mal, mülk, varlık].

Köken

Eski Türkçe yurt "1. çadır, oba, 2. konut, mesken, menzil" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ur- fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Benzer sözcükler

yurt bilgisi, yurt dışı, yurt içi, yurtluk, yurtsever

Bu maddeye gönderenler

yurttaş


31.12.2015
yurttaş

Türkiye Türkçesi yurt sözcüğünden Yeni Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.

yusufçuk

Yusuf "1. Tevrat ve Kuran'a göre Hz. Yakup'un oğullarından biri, 2. çok güzel yüzlü kimse, kız yüzlü oğlan" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice yōseph יוסף z "1. arttırır 2. «Allah arttırır», Hz. Yakup'un oğlu" özel adından türetilmiştir.

yut|mak

Oğuzca aynı anlama gelen yūt- fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yuv- "yuvarlamak, top yapmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

yutkun|mak

Türkiye Türkçesi yutuk- "yutmak, yutkunmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +ik° ekiyle türetilmiştir.

yuva

Eski Türkçe uya "kuş yuvası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yuv- "yuvarlamak, top yapmak" fiili ile eş kökenlidir.