yumurcak

yular

<< ETü yular dizgin, ata yön veren urgan

yum|mak

<< ETü yum- kapatmak, top yapmak ≈? ETü yuv- a.a.

yumak

<< ETü yumġak yuvarlak şey, top ETü yum- top yapmak +(g)Ak

yumru

≈ ETü yumur yumuk şey, top

yumruk

<< ETü yudruk yumruk ≈ Moğ nidurga a.a.

yumurcak

TTü: [ Eşref, Hazâinu's-Saadât , <1460]
ol arada emcek başına beŋzer iki sinir ucı var yumrıcak TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yumurcak يمورجق: Taun. Pestis, morbus contagiosus, pestilentia [veba, bulaşıcı hastalık] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yumrucak يومروجاق: Taun, taun habbesi [veba kabarcığı], fıtık, şiş. TTü: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
yumrucak يمروجاق galatı yumurcak يمورجق (...) Mecazen zemm ve beddua makamında küçük çocuklara tevcih olunur.

TTü yumru kabarcık, ur +çAk

 yumru


12.06.2015
yumurta

<< ETü yumurġa/yumurtġa yumurta <? ETü yum- top yapmak

yumuşa|mak

<< ETü yımşa- yumuşamak

yun|mak

<< ETü yun- yıkanmak ETü yu- yıkamak +In-

Yunan

Ar/Fa yūnān يونان za.a. EFa yōnān [çoğ.] İyonyalılar EYun iōnes ιώνες z [çoğ.] Helen boylarından biri, İyonyalı << AYun iāwon a.a.

yunt

<< ETü yunt at